boekhouding salaris overige informatie contact nieuws home
Unit 4 Agresso
King
Microloon
Links
Downloads

De boekhouding en inrichting van de administratie verschilt per bedrijf. Naast de grote van het bedrijf is ook het segment waar in gewerkt wordt van belang. Is er een verkoop van produkten of worden er vooral diensten geleverd. Gaat het om grote aantallen, om standaard produkten of is advisering voor aanschaf gewenst.

Voor de diverse bedrijfstakken bestaat er standaard software, specifieke maatwerk pakketten of een mix van standaard en maatwerk. De hieronder aangebrachte indeling geeft u een overzicht van de door ons te leveren producten. Voor de branche georienteerde produkten wordt er met een derde partij samengewerkt.

Starters en kleine dienstverleners
kenmerk: alles op 1 pc, geen voorraden, wel facturering. debiteuren/crediteuren bewaking.

Midden en kleinbedrijf
kenmerk:Meerdere gebruikers zijn tegelijk in het pakket werkzaam. Voorraadadministratie, uitgebreidere management tools zijn gewenst.

Ondernemers met een stevige logistieke afhandeling
Kenmerk: het magazijn kent veel voorraden en mutaties. Pallets worden binnengereden geplaatst en weer uitgeleverd. Via de software wordt de optimale sturing van de goederenstromen bewaakt.

Boekhouden onder Linux
Vanaf de versie 5.30 is het mogelijk om via King op Linux de boekhouding te doen. Versie 5.30 wordt eind dit jaar verwacht.